Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2007

mY GAME


HOLY WAR be a pagan and maill me Ellanor

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

TRIBAL WARS

join here make your village

prepear for battles take more villages

and write your history

.@.
<(-0-)>
)__(
(_-_)
(_-_)
(_-_)
(_-_)
(_-_)
(_-_)
(_-_)
)__(
/|||||||¸,ø¤*()*¤ø,¸|||||||\
<([O=<[*-AIR-GUY-*]>=O])>
`¤ø,_)| K85 |(_,ø¤´
| | .T. | |
\/ | .H. | \/
\)| .E. |(/
\/ | .*. | \/
)| .L. |(
\ | .A. | /
)| .S. |(
\ | .T. | /
)| .+. |(
_,.-----.,_
,-~...............~-.
,^___...............___^.
/~"...~"..........."~..."~\
Y..,--._......I......_.--...Y
|.Y........~-..|.,-~........Y.|
|.|............}:{............|.|
j.l............/.|.\............!.l
.-~(__,..--"..^.."--..,__)~-.
(............././.|.\.\.............)
\.____..~.\/"\/.~..____,/
^.____...............____.^
|.|T.~\..!.....!../~.T|.|
|.||..._._._._._._...||.|
\.\/[................]\/./
\..\....\......./..../../
\..\..|.......|../../
\.'^^^^^^^'./
\.............../
"^-.__,-^"
\ | .F. | /
)| .F. |(
\ | .A. | /
)| .+. |(
\ | .M. | /
|)| .E. |(|
\ | .M. | /
\ | .B. | /
)| .E. |(
\| .R. |/
\ + /
.V

Δεν υπάρχουν σχόλια: