Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

Ascii Art

           .--'''''''''--.
.' .---. '.
/ .-----------. \
/ .-----. \
| .-. .-. |
| / \ / \ |
\ | .-. | .-. | /
'-._| | | | | | |_.-'
| '-' | '-' |
\___/ \___/
_.-' / \ `-._
.' _.--| |--._ '.
' _...-| |-..._ '
| |
'.___.'
| |
_| |_


Δεν υπάρχουν σχόλια: