Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επικοινωνία

Ρέθυμνο Ηράκλειο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρυτανεία
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
74 100 Ρέθυμνο,
Κρήτη, Ελλάδα


Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρυτανεία
Βασιλικά Βουτών,
71 003 Ηράκλειο,
Κρήτη, Ελλάδα


Τηλέφωνα: +30 28310 77900 Τηλέφωνα: +30 2810 545200
+30 2810 545210
Fax: +30 28310 77909 Fax: +30 2810 545212

E-mail: secretary@rector.uoc.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: